Sosioemotionaalinen oppiminen

Sosioemotionaalinen oppiminen


Sosioemotionaalinen oppiminen (Social and Emotional Learning , SEL) on kansainvälinen pedagoginen liike, joka sai alkunsa 1980-luvulla. Ensimmäiset sosioemotionaalisen oppimisen opetusohjelmat aloitettiin jo 1960luvun lopulla. Ne kehitettiin tukemaan oppilaita, joiden kotiolojen ja koulussa vaadittavien käytöstapojen välillä oli suuri ristiriita. Psykiatri James Comerin Comer School Developement Program oli ensimmäisiä sosioemotionaalisen oppimisen kouluohjelmia.


Vuonna 1994 perustettiin CASEL -yhdistys, joka jakaa tietoa sosioemotionaalisesta oppimisesta. Yhdistyksen nimi oli alun perin Collaborative to Advance Social and Emotional Learning. Vuonna 2001 nimi muutettiin muotoon Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning, koska yhdistys haluaa korostaa  tutkimustuloksia, joiden mukaan SEL-työskentely parantaa myös akateemisia oppimistuloksia.


SEL-työskentely soveltuu päiväkoteihin, perheisiin, kouluihin, työyhteisöihin sekä kaupunkeihin ja kuntiin, jotka haluavat antaa yhteisönsä jäsenille hyvän, systemaattiisen perustan sosiaalisten taitojen ja tunnetaitojen omaksumiseen.
SEL-työskentely  avulla luodaan niin lapsille kuin aikuisillekin kannustavaa, oikeudenmukaista, lämminhenkistä ja välittävää toimintakulttuuria.


Parhaimmillaan SEL on koko kunnan laajuinen, yhtenäinen, perusteellisesti suunniteltu ja hyvin johdettu ohjelma, johon osallistuvat kodit, varhaiskasvatus, koulut, seurakunnat, virastot, kunnan johto, harrastusten järjestäjät, yrittäjät ja muut sidosryhmät. CASEL on julkaissut englanninkielisen oppaan laajan SEL -ohelman suunnitteluun ja toteuttamiseen. 


SEL-työskentely kehittää viittä elämäntaitoa:


1. Itsetietoisuus. Tunnet omat luonteenvahvuutesi ja taitovahvuutesi. Tiedostat, että olet arvokas ja ainutlaatuinen  - ja että kaikki ihmiset ovat arvokkaita. Tiedostat omat tunteesi. Ymmärrät, että sanasi ja tekosi vaikuttavat ryhmäsi jäseniin ja ilmapiiriin.

2. Itsensä johtaminen ja oman toiminnan ohjaus. Opit noudattamaan tapoja ja rutiineja. Itsensä johtaminen alkaa säännöllisistä tavoista. Harjoittelet säätelemään tunteitasi, suunnittelemaan omaa toimintaasi ja käyttämään erilaisia strategioita. Täytät roolisi ryhmän jäsenenä ja saavutat sekä omia että ryhmän yhteisiä tavoitteita.

3. Sosiaalinen tietoisuus. Harjoittelet ymmärtämään toisten näkökulmia ja suhtaudut toisiin empaattisesti – myös sellaisiin ihmisiin, joiden tausta, tarina ja kulttuuri ovat hyvin erilaiset kuin omasi.

4. Ihmissuhdetaidot. Kommunikoit selkeästi ja arvostavasti. Kuuntelet aktiivisesti ja tarkasti. Osaat tehdä yhteistyötä ja selvität ristiriitoja rakentavasti, selvittämättä jättämisen tai loukkaamisen sijasta. Tunnevaltaisen reagoinnin sijasta pyrit toimimaan harkitusti. Pyydät ja tarjoat apua, kun sitä tarvitaan.

5. Vastuuntuntoinen päätöksenteko. Päätöksesi ja valintasi perustuvat arvoihin, turvallisuuteen, harkintaan ja hyvään yhteisön jäsenyyteen. Teet itsenäisiä, järkeviä päätöksiä myös sosiaalisen paineen alla.

 

Tutustu SEL-työskentelyn periaatteisiin Meidän ryhmä -kirjassa