Lapset tarvitsevat mielen ja sydämen taitoja

Lapset tarvitsevat mielen ja sydämen taitoja


Kasvatamme lapsia maailmaan, jossa tarvitaan entistäkin enemmän kriittistä ajattelua, luovuutta, sosioemotionaalista joustavuutta ja yhteistyötaitoja. World Economic Forum on ennustanut The Future of Jobs -raportissaan (2018), että jo vuoteen 2022 mennessä työelämä on muuttunut merkittävästi. Niin lapset kuin aikuistetkin tarvitsevat 2020-luvun taitoja, sydämen ja mielen taitoja, jotka vahvistavat luonnetta ja valmiuksia oman itsensä johtamiseen. 

BookHood tuottaa oppimateriaaleja ja pelejä sosioemotionaalisten ja kognitiivisten taitojen kehittämiseen. Toimimme jatkossa  kahdessa maassa, Suomessa ja Espanjassa. Pääprojektimme on tällä hetkellä  Meidän ryhmä - Sosioemotionaalisen oppimisen työskelymalli, joka tukee arvostavan, empaattisen ja yhteistyötaitoisen ryhmän rakentamista. Työn alla on myös globaalien elämäntaitojen oppimateriaalit yläkoululaisille ja  2. asteen opintoihin sekä ajatteluntaitojen kirjat lapsille ja nuorille.Meidän ryhmä

Meidän ryhmä työskentelyssä tutkitaan ja omaksutaan sosioemotionaalisia ryhmätaitoja. Työskentelymalli soveltuu varhaiskasvatukseen, peruskouluihin, toisen asteen opintoihin sekä kerho- ja harrastustoimintaan.

Sosioemotionaalisen oppimisen prosessissa ryhmä oppii yhdessä: 

• tunteiden ja näkökulmien ymmärtämistä sekä käsittelyä,

• henkilökohtaisten ja yhteisten tavoitteiden asettamista sekä saavuttamista,

• empatian tuntemista ja näyttämistä,

• hyvien ihmissuhteiden rakentamista,

• yhteistyötaitoja sekä

• vastuuntuntoisten valintojen tekemistä.

 

Tutustu Meidän ryhmä kirjaan 

Hanki Meidän ryhmä -kirja yhden ohjaajan käyttöön

Tutustu tuotevalikoimaan 

Ota yhteyttä