Meidän ryhmä

Meidän ryhmä


Meidän ryhmä on sosioemotionaalisen oppimisen toimintamalli, joka tukee arvostavan ja yhteistyötaitoisen ryhmän rakentamista.


Toimintavuoden aikana lapset oppivat:

• Ymmärtämään, mitä tarkoittavat ryhmä ja ryhmän jäsenyys.

• Toimimaan vastuuntuntoisesti ryhmän jäsenenä.

• Asettamaan tavoitteita ja tekemään oman osuutensa ryhmätavoitteen täyttämisessä.

• Kommunikoimaan arvostavasti ja kuuntelemaan aktiivisesti.

• Ottamaan vastuuta omasta käyttäytymisestä ja oppimisesta.

• Ratkaisemaan ongelmia ja ymmärtämään erilaisia näkökulmia.

• Käsittelemään tunteita ja ilmaisemaan empatiaa kehonkielellä, sanoilla ja teoilla.

• Tekemään yhteistyötä.

 

Työskentelyn lähtökohtana on ajatus, että yhteenkuuluvuus ja arvostuksen kokeminen ovat  perustarpeita. Jos nämä tarpeet eivät täyty riittävästi, ihminen alkaa oireilla.

Jokainen oppii parhaiten, kun hän tuntee olevansa turvassa sekä kiintynyt ryhmäänsä.  Meidän ryhmä työskentelyssä rakennetaan emotionaalisesti turvallista ja arvostavaa ryhmää, jossa lapsi löytää vahvuutensa.


Ryhmässä on rajallisesti resursseja työskennellä syvällisesti yhden lapsen sosioemotionaalisten haasteiden parissa. Meidän ryhmä  -työskentely mahdollistaa sen, että kaikki lapset oppivat ryhmässä sosiaaliset ja emotionaaliset perustaidot. Kun ryhmällä on yhteiset tavat, periaatteet ja tavoitteet, ryhmä tukee jokaisen yksilön sosioemotionaalisten taitojen kehittymistä. Tavoitteena on vahvistaa oppijan suhdetta itseensä, toisiin ja maailmaan.


Työskentelyn periaatteet ovat läsnä jokaisessa yhdessä vietetyssä hetkessä:
Meidän ryhmässä...


Kukaan ei jää aivan yksin.

Jokainen on turvassa ja turvallinen, arvokas ja arvostettu.

Uskallamme asettua kiusatun puolelle ja puutumme kiusaamiseen.

Teemme yhteistyötä.

Hyväksymme ja arvostamme erilaisuutta.


Meidän ryhmä -työskentelymalli muodostuu 26 toimintatuokiosta, joita voi pitää oman harkinnan mukaan myös annetusta poikkeavassa järjestyksellä. Toimintatuokiot koostuvat ryhmäkeskustelusta ja projektitehtävistä.

Jos aika ja resurssit eivät riitä toiminnalliseen työskentelyyn, toimintatuokioista voi toteuttaa  pelkästään keskusteluosuuden. Keskustelut ja projektit on suunniteltu niin, että ne soveltuvat yhtä lailla pienille lapsille kuin nuorillekin.


Sosioemotionaalisessa oppimisessa on olennaista työskentelyn säännöllisyys ja jokapäiväiset toistot. Aivot oppivat toistojen kautta. Kaikki, mikä toistuu arjessa usein, muodostaa aivoihin vahvaa oppimisen polkua. Sosiaalisia ja emotionaalisia taitoa ei voi omaksua muuten kuin kokemusten ja toistojen kautta. Siksi on tärkeää, että Meidän ryhmä -toimintatuokiota pidetään säännöllisesti, esimerkiksi 45 minuuttia kerran viikossa.

Tutustu Meidän ryhmä -kirjaan 

Meidän ryhmä -työkirjat julkaistaan loppuvuoden 2019 aikana. Niitä odotellessa kannattaa tutustua 5-12 -vuotiaille suunnattuun uudistettuun Hyvän kaveruuden avaimet -materiaalipakettiin, joka sisältää paljon Meidän ryhmä -työskentelyä tukevia tulostettavia ja sähköisesti täytettäviä harjoituksia. 

Hanki Meidän ryhmä ja Hyvän kaveruuden avaimet edullisena pakettina