Selkeät sosiaaliset odotukset luovat yhteenkuuluvuutta

Selkeät sosiaaliset odotukset luovat yhteenkuuluvuutta


Jokaisessa ympäristössä on omat sosiaaliset odotukset. Kotona, isovanhempien luona, koulussa ja harrastuksissa lapselta odotetaan erilaista käyttäytymistä ja eri periaatteiden noudattamista. Joka paikassa ei voi käyttäytyä samalla tavalla. 

Kun lapset aloittavat uudessa ryhmässä, on tärkeää, että ryhmän sosiaaliset odotukset ja periaatteet kerrotaan heille selkeästi ja ikätasoisesti. Sosioemotionaalisessa opetuksessa arvot, tunteet ja globaalit, kaikille maailman ihmisille yhteiset sosiaaliset odotukset tehdään lapsille tutuksi. Arvostava kommunikointi, yhteistyö, tarkka ja aktiivinen kuuntelu, empatia ja oman itsensä johtaminen tulevat SEL-työskentelyssä tutuksi, luonnolliseksi osaksi jokapäiväistä elämää. Parhaimmillaan lapset harjoittelevat, pohtivat ja vahvistavat sosioemotionaalisia taitojaan päivittäin varhaiskasvatuksesta toisen asteen opintoihin.  

Selkeät sosiaaliset odotukset ja periaatteet lisäävät ryhmän yhteenkuuluvuutta ja turvallisuutta. Lapsen on helpompi löytää roolinsa ryhmässä, kun hän tietää, mitä häneltä odotetaan. 

Meidän ryhmä -työskentelymalli  auttaa lapsia omaksumaan kuusi periaatetta:

Meidän ryhmässä...

1.  Kukaan ei jää aivan yksin.

2. Ole mukana. Ole turvassa ja turvallinen. 

3. Jokainen on arvokas ja arvostettu.

4.  Uskallamme asettua kiusatun puolelle ja puutumme kiusaamiseen.

5. Teemme yhteistyötä.

6. Hyväksymme ja arvostamme erilaisuutta.