Lukiolaiset hyötyvät sosioemotionaalisesta työskentelystä

Lukiolaiset hyötyvät sosioemotionaalisesta työskentelystä


Toisen asteen opinnot ovat nuorelle identiteetin etsimisen aikaa.  Suorituspaineiden ristitulitus voi joskus olla kovaa. Samanaikaisesti pitäisi menestyä tai ainakin selvitytyä opinnoissa, harrastuksissa ja sosiaalisissa suhteissa. 

Yhä useammat nuoret uupuvat isojen kysymysten painosta:  Kelpaanko? Pärjäänkö? Jaksanko? Mitä minusta tulee? Kuulunko ryhmään? 

Sosioemotionaalinen opetus voi olla nuorelle turvaverkko, joka rakentaa yhteenkuuluvuutta ja emotionaalista turvaa oppilaiden välille.  SEL-ryhmässä työelämässä tarvittavat sosiaaliset taidot sekä tunnetaidot vahvistuvat systemaattisen työskentelyn myötä. 

Videolla Redwood Cityn high schoolin oppilaat kertovat, miten Habits, Community and Culture -ryhmä on auttanut heitä käsittelemään stressiä ja vahvistamaan emotionaalista älykkyyttä sekä psyykkistä joustavuutta, resilienssia.