Riitely on hyvää ongelmanratkaisun treeniä

Riitely on hyvää ongelmanratkaisun treeniä


 

Seuraamukset ja rangaistukset tehoavat parhaiten niihin lapsiin, jotka saavat niitä vähiten. Yleensä ne tehoavat kaikkein heikoiten juuri niihin lapsiin, joita rangaistaan eniten. 

Rangaistus voi saada lapsen trauman aktivoitumaan. Se voi myös lisätä lapsen stressiä ja taakkaa entisestään tai vahvistaa hänen uskomustaan itsestä huonona, vääränlaisena ja ulkopuolisena. Tyyppinä, joka ei sovi joukkoon. 

On tärkeää, että seuraamus on oppimiskokemus.  Riidan, huonon käytöksen tai virheen käsittely on hyvä tilaisuus ajatteluntaitojen vahvistamiseen. Näissä tilanteissa lapset voivat oppia ongelmanratkaisua, näkökulmien ymmärtämistä, empatiaa ja tunteiden käsittelyä. 

Meidän ryhmän ongelmanratkaisumalli

  • Mitä on tapahtunut?
  • Millaisia näkökulmia eri ihmisillä on tässä tilanteessa?
  • Mitä tunteita nousi pintaan?
  • Ymmärrätkö toisten tunteet ja näkökulmat? Toisten näkökulmia ei voi aina  täysin hyväksyä, mutta ymmärtäminen  vahvistaa ihmissuhteita ja sosiaalisia taitoja.
  • Mikä on ongelma, joka pitää ratkaista?
  • Mitkä ovat ratkaisuvaihtoehdot?
  • Mikä on paras vaihtoehto?
  • Jos tämä ratkaisu ei toimi, mitä vaihtoehtoa kokeilemme seuraavaksi?
  • Miten seuraamme ratkaisun toteutumista?
  • Milloin kokoonnumme juttelemaan tästä seuraavan kerran:  Mitä olemme oppineet ja onko tapahtunut muutosta? Mitä teemme seuraavaksi?

 

Kiukkuisilla ja stressaantuneilla aivoilla on hankala ajatella. Ennen kun ongelmaa ryhdytään ratkaisemaan, sekä lasten että ongelmaa lasten kanssa ratkaisevan aikuisen kannattaa keskittyä rauhoittumiseen.

Pienikin lapsi voi oppia, mitä eroa on tunnevoittoisella reagoinnilla ja proaktiivisella, harkitulla toiminnalla. Proaktiivisuudessa on ajattelu ja harkinta mukana. Tätä harjoitellaan SEL-työskentelyssä. 

Myös aikuisen kannattaa aina tarkistaa lapsen kanssa ongelmia setviessä: Olenko nyt tässä tilanteessa reaktiivinen ja impulsiivinen, vai proaktiivinen, ajatteleva, harkitseva ja kasvattava aikuinen.