Ajatteluntaidot.com

Selkeät sosiaaliset odotukset luovat yhteenkuuluvuutta

Jokaisessa ympäristössä on omat sosiaaliset odotukset. Kotona, isovanhempien luona, koulussa ja harrastuksissa lapselta odotetaan erilaista käyttäytymistä ja eri periaatteiden noudattamista. Joka paikassa ei voi käyttäytyä samalla tavalla.

Sosiaalinen sopimus

Meidän ryhmä -työskentely pohjautuu ryhmän sosiaaliseen sopimukseen. Ryhmän jäsenet sisäistävät, mitä ryhmän jäsenyys tarkoittaa ja mitä velvollisuuksia sekä etuja ryhmän jäsenyyteen liittyy.

Blogi

Ajatteluntaidot-blogista löydät artikkeleita ja pohdintoja ajatteluntaitojen sekä sosioemotionaalisten taitojen opettamisesta lapsille ja nuorille.