Ajatteluntaidot.com

Lapset tarvitsevat mielen ja sydämen taitoja

Kasvatamme lapsia maailmaan, jossa tarvitaan entistäkin enemmän kriittistä ajattelua, luovuutta, sosioemotionaalista joustavuutta ja yhteistyötaitoja. World Economic Forum on ennustanut The Future of Jobs -raportissaan (2018), että jo vuoteen 2022 mennessä työelämä on muuttunut merkittävästi. Niin lapset kuin aikuistetkin tarvitsevat 2020-luvun taitoja, sydämen ja mielen taitoja, jotka vahvistavat luonnetta ja valmiuksia oman itsensä johtamiseen.

BookHood -kauppa

Verkkokaupastamme löydät e-materiaalien ja painettujen kirjojen lisäksi myös edullisia tulostettavia askartelumalleja mm. empatiataitojen, vahvuuksien ja arvojen tutkimisen tueksi.

Meidän ryhmä

Meidän ryhmä on sosioemotionaalisen oppimisen toimintamalli, joka tukee arvostavan ja yhteistyötaitoisen ryhmän rakentamista.

BrainBook - Aivotietoa nuorille

BrainBook - Aivotietoa nuorille on toteuttamamme ilmainen sivusto, johon on kerätty käytännönläheistä tietoa aivojen toiminnasta ja hyvinvoinnista. Sivusto on suunniteltu nuorille ja nuorten kanssa työskenteleville.

Sosioemotionaalinen oppiminen

Sosioemotionaalinen oppiminen (Social and Emotional Learning , SEL) on kansainvälinen pedagoginen liike, joka sai alkunsa 1980-luvulla. Ensimmäiset sosioemotionaalisen oppimisen opetusohjelmat aloitettiin jo 1960luvun lopulla. Ne kehitettiin tukemaan oppilaita, joiden kotiolojen ja koulussa vaadittavien käytöstapojen välillä oli suuri ristiriita. Psykiatri James Comerin Comer School Developement Program oli ensimmäisiä sosioemotionaalisen oppimisen kouluohjelmia.

Ajatteluntaidot

Kun keskustelemme lasten ja nuorten kanssa, millä tasolla keskustelussa liikutaan? Oppiiko lapsi samalla kriittistä ajattelua, ongelmanratkaisua, luovaa ajattelua tai sosioemotionaalisia taitoja?

Ota yhteyttä!

Voit lähettää meille postia osoitteeseen info@bookhood.fi. Vastaamme sähköpostiviesteihin muutaman päivän sisällä.

Lukiolaiset hyötyvät sosioemotionaalisesta työskentelystä
12.11.2019

Toisen asteen opinnot ovat nuorelle identiteetin etsimisen aikaa. Suorituspaineiden ristitulitus voi joskus olla kovaa. Samanaikaisesti pitäisi menestyä tai ainakin selvitytyä opinnoissa, harrastuksissa ja sosiaalisissa suhteissa.

Riitely on hyvää ongelmanratkaisun treeniä
12.11.2019

Selkeät sosiaaliset odotukset luovat yhteenkuuluvuutta
12.11.2019

Jokaisessa ympäristössä on omat sosiaaliset odotukset. Kotona, isovanhempien luona, koulussa ja harrastuksissa lapselta odotetaan erilaista käyttäytymistä ja eri periaatteiden noudattamista. Joka paikassa ei voi käyttäytyä samalla tavalla.

Sosiaalinen sopimus
11.11.2019

Meidän ryhmä -työskentely pohjautuu ryhmän sosiaaliseen sopimukseen. Ryhmän jäsenet sisäistävät, mitä ryhmän jäsenyys tarkoittaa ja mitä velvollisuuksia sekä etuja ryhmän jäsenyyteen liittyy.

Blogi
11.03.2019

Ajatteluntaidot-blogista löydät artikkeleita ja pohdintoja ajatteluntaitojen sekä sosioemotionaalisten taitojen opettamisesta lapsille ja nuorille.